تبلیغات
نوشته های محمد بلوچ زهی
چون می اندیشم پس می نویسم
صفحه نخست ارتباط با ما مشاهده در موبایل لینك RSS
كاربر میهمان خوش آمدید
جمعه 11 فروردین 1391

Balutch- 21 Tir 90- Pasraft.jpgمحمد بلوچ زهی: در بین اقوام و طوایف سراسر جهان آئینها و رسوم مختلفی دیده می شود که بر اساس فرهنگ و موقعیتی که در آن قرار دارند شکل می گیرند، این آئینها و رسوم در برخی از فرهنگ ها و در طول تاریخ چنان در میان مردم از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که جزء ملزومات زندگی آنان بشمار می رفته و بدون این رسوم زندگی برایشان پوچ و بی معنا و یا غیرقابل تصور بوده است.
برخی از آداب و رسوم چنان خود را در فرهنگ بشریت عجین کرده و در آن ریشه دوانده که هیچ عقاید و افکاری یارای مقابله با آن را نداشته و ندارد، اما متاسفانه برخی دیگر چنان به سادگی از زندگی بشر رخت بر بسته که حال هیچ اثری از آن در میان و حتی در اذهان و یادها باقی نمانده است و رسومی را که پیشینیان به آن پایبند بوده ، عشق ورزیده ، تعصب داشته اند و در کل با آن زیسته اند، حال همه با آنها غریبند.
غریبه ای که امروزه هیچ کس از آن سخن به میان نمی آورد و حتی آن را به حریم خصوصی خود که همان خانواده است اجازه ورود نمی دهد و از آموزش ،یادآوری و بازگویی آن به فرزندان خود ابا دارند. از همه دردناکتر آن است که امروزه برخی ورود آن را نه تنها نمی پذیرند بلکه مایه ننگ خود دانسته و با مدرن ترین ابزارها با آن به مقابله می پردازند.
علی رغم تصور غلط عده ای که رسوم و آئینها را عامل سلب آسایش خانواده ها می دانند،با پیشرفت علم نیاز بشریت به معنویت ،فرهنگ ، آداب و رسوم بیشتر شده و وجود آن باعث استحکام بنیان خانواده ها می شود و حتی سدی است در مقابل انحرافات خانوادگی.

ارسال شده توسط محمد بلوچ زهی در ساعت 12:41 ب.ظ | نظرت شما ()